Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

8414 2fdc
Reposted fromursa-major ursa-major viarudosci rudosci

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

November 27 2017

Jak mam o tobie zapomnieć? Jesteś częścią mnie. Żeby cię zapomnieć, musiałabym zapomnieć o sobie.
— Josephine Angelini
Reposted fromnaturalginger naturalginger viashitsuri shitsuri
7182 0b52
Reposted fromkarahippie karahippie viashitsuri shitsuri
7935 4204 500
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viashitsuri shitsuri
9641 99e8 500
Reposted fromslodziak slodziak viajaggal jaggal
3008 046b
Reposted fromsavatage savatage viainspirations inspirations
Reposted fromcolagatji colagatji viapieceoflife pieceoflife
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamuchless muchless
2968 dacc
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viajedriq jedriq
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamuchless muchless
0749 8ede
Reposted fromliczbapi liczbapi viablackheartgirl blackheartgirl
9630 418b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaclerii clerii

November 21 2017

3059 a41b 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viarudosci rudosci
6274 fff7 500
0234 0365 500
Reposted frompietrenko pietrenko viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...