Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

April 18 2017

5992 51ce
5990 4531
Reposted byJakisproblem Jakisproblem
5988 e040 500
5985 288b
Reposted byinsomniahumanstory insomniahumanstory
5982 4ece 500
5980 70e6 500
Reposted byinstitchespiehusgdziejestolatoniewszystkohormezanaturalgingerrenioochceuciecigaannamatussnadziejenadaremnedziwnerzeczyunknown6changecolourmollimkrolowa-snieguazathianasewkagoldszmayjestemjedenbrzaskpurplecornflowerstoniewszystkolilacwinecharminggirllottibluebellindestructiablelawendyno-longer-koretylkotobiechameleonniechceszmniepoznacgoszkogaszkaKurkaWyluzujzzuuoogrohzkapustomwhiteshadeofblackOkerymrthewafeltumblingmarcimagschoki
5978 11f9
5977 a17f 500
5976 97a4
5974 23ff 500
Reposted bycieniolubekinsomniahumanstory

April 15 2017

4561 7e29
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viainsomniahumanstory insomniahumanstory
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
0969 2479
9210 f3c7 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahoneybunny honeybunny
Ona taka jest, prawda? Potrafi otwarcie mówić, co czuje i jak kocha. Umie też pisać o tym piękne listy równymi, nieco dziecinnymi literami. Jest taka delikatna w wyrażaniu oczekiwań. Gdy chce, żebyś ją zaprosił do kina, pyta: “Kiedy ostatnio byłeś w kinie”, prawda? Ma się ochotę ją często przytulać, a nawet gładzić po głowie. Łatwo ją zranić, ale jest w niej ta szczególną wrażliwość, która nie pozwala zrobić jej krzywdy… nikt nie depcze delikatnych kwiatków. Nie są jej potrzebne kolce, chociaż czasami wydaje się piękniejsza i bardziej dumna niż róża. Jest przy tym w niej coś ujmująco dziecinnego. Czasami to gubi mężczyzn. Czemu tego nie doceniłeś?
— Bordeaux, piąta rano
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl